* מידע נוסף
תפריט נגישות

רס"ר ירחמיאל ירח אופק וולמן ז"ל

ועדת ההגנה

ועדת ההגנה

"ועדת ההגנה" או בכינויה "המפקדה" שימשה כגוף המתאם בין התנועות השונות של המחתרת החלוצית. היוזמה להקמת ה"ועדה" קמה על ידי המשלחת בקושטא טרם הפלישה הגרמנית.
החל מפברואר 1944 פעלה המחתרת כגוף אחד ולא "מחתרות" עצמאיות. הגוף המתאם בהרכבים של מציאות משתנה היה "ועדת הגנה". הועדה הורכבה מנציגי תנועות הנוער. המשימות התחלקו לתחומי הפעילות השונים, כל נציג ריכז את הפעולות שבתחום אחריותו עבור כל התנועות, בהתאם לחלוקת העבודה בתוך ה"ועדה".
המציאות המחתרתית והתנאים שנוצרו אחרי הפלישה הנאצית הכתיבו שיתוף הפעולה בין התנועות, הן התלכדו תוך הזדהות ולקיחת אחריות משותפת. ההבחנה ביניהן הצטמצמה על אף שהן המשיכו להתקיים. אחד הגורמים החשובים אשר קידמו שיתוף פעולה זה היה המעבדה המרכזית לייצור "ניירות" - זיוף מסמכים.
אלא, ששיתוף פעולה זה לא נמשך לאורך זמן. "ועדת ההגנה" התפרקה כחודש ימים לאחר הקמתה, עם פלישת הגרמנים, במרס 1944. במקומה קמה הקבוצה של "ארץ ישראל העובדת". חבריה, אנשי "מכבי הצעיר", "דרור-הבונים" והשומר הצעיר, ייצגו את הזרמים הקיבוציים הגדולים בארץ. הם המשיכו לעסוק בפעולות להצלת יהודים עד תום המלחמה.

בניית אתרים: