* מידע נוסף
תפריט נגישות

רס"ר ירחמיאל ירח אופק וולמן ז"ל

ועדת ה'טיולים'

ועדת הטיולים

"ועדת הטיולים" היתה מעין תת ועדה של "ועדת העזרה וההצלה" ועסקה בעיקר בקליטת הפליטים מפולין. חלקם היו פליטים שברחו ממחנות ומגיטאות, נדדו זמן רב והגיעו תשושים וחסרי כול. ב"ועדת הטיולים" פעלו בעיקר פליטים, בד"כ נציגי התנועות.
בפעולות ההצלה טיפלו במיוחד יואל בראנד, פרץ ריבס מ"מכבי הצעיר", יושקו באומר מ"השומר הצעיר", יצחק קנול, פליט מפולין וחניך "השומר הצעיר", שעיה רטשפרכר, חבר "גורדוניה" מפולין. צוות זה התמסד בסתיו 1943 ונקרא "ועדת הטיולים".
מתוך הדו"חות ששלחה "ועדת הטיולים" לקושטא נראה, שנשלחו מבריחים לאזור לבוב, כדי לחפש יהודים מסתתרים ולהעבירם להונגריה. כמו כן, נשלחו אנשים דרך סלובקיה לקרקוב ואף לוארשה. דו"ח על הוצאות ה"ועדה" שנשלח לקושטא מלמד גידול בהיקף ההוצאות שהוקדש לעזרה לפליטים וכן על שינוי בדרכי העבודה.
"ועדת הטיולים" הפסיקה את פעולתה בתחילת הכיבוש הגרמני, 19 במרס 1944.

בניית אתרים: