* מידע נוסף
תפריט נגישות

רס"ר ירחמיאל ירח אופק וולמן ז"ל

המשרד הארץ-ישראלי

המשרד הארץ-ישראלי

מוסד ציוני אשר ריכז את פעילות העליה לארץ ישראל, פלסטינה דאז. את ענייני המשרד ניהלה ועדה שהורכבה לפי יחסי הכוחות בקונגרס הציוני ב-1939.
נשיא ההסתדרות הציונית היה אוטו קומוי, איש "הציונים הכלליים". קומוי שימש למעשה כיו"ר של כל הוועדות הציוניות: "המשרד הארץ ישראלי", "ועדת העזרה וההצלה" וכאמור ההסתדרות הציונית. הוא היה אדם מקובל על כולם, וכל הפעילות הציונית באותם ימים רוכזה על ידו. על פי ההסכם בין כל המפלגות הציוניות היו יחסי הכוחות על פי החלוקה הבאה: "מזרחי" - 43% , "השומר הצעיר" - 27% , "הציונים הכלליים" - 17% , "איחוד מפא"י" - 13% . בנשיאות המשרד עמדו : אוטו קומוי, מיהאי סלומון ("מזרחי") וארנו (צבי) סילאג'י ("השומר הצעיר"). הפעולה החשובה, חלוקת הסרטיפיקטים, היתה בסמכותה של ועדת "המשרד הארץ ישראלי" ובה היו שלושה נציגים למזרחי, שלושה ל"ציונים הכלליים", שניים ל"השומר הצעיר", ואחד למפא"י. הניהול היום-יומי היה בידי מזכיר המשרד הארץ ישראלי, משה קראוס, איש ה"מזרחי".
כאמור, כוחו של המשרד היה בשליטה על חלוקת רשיונות העליה המעטים. העדיפות לעליה ניתנה בתחילה בעיקר לפליטי סלובקיה ופולין, יהודי הונגריה ויתרו למענם על זכותם לעליה, אולם היו גם מועמדים מקומיים.
בראשית 1943 היו שני מוקדי כוח יריבים בתנועה הציונית בהונגריה. "המשרד הארץ ישראלי" ו"ועדת העזרה וההצלה". כאמור, "המשרד" שלט על חלוקת הסרטיפיקטים ואילו "הועדה" היתה הצינור להעברת הכספים שהגיעו מקושטא, וריכזה את ה"טיול" מפולין ומסלובקיה להונגריה.

בניית אתרים: