* מידע נוסף
תפריט נגישות

רס"ר ירחמיאל ירח אופק וולמן ז"ל

דברים לזכרו - ירחמיאל אופק ז"ל

אמנון סלוצקי

כריכת הספר לזכרו

בערב, אחרי שקברנו את ירח, אפילו השמים בכו -
ירח היה חבר אמיתי
עם ירח אפשר היה להתיעץ
עם ירח אפשר היה להתלוצץ
עם ירח אפשר היה לצחוק
עם ירח אפשר היה לשתות
בידי ירח היו שלובים כוחות השכנוע ומעל לכל - יכולת הביצוע.
ירח היה לי יותר מחבר אמיתי.

אמנון סלוצקי

בניית אתרים: