* מידע נוסף
תפריט נגישות

רס"ר ירחמיאל ירח אופק וולמן ז"ל

דברים לזכרו - ירחמיאל אופק ז"ל

שאול גילן

כריכת הספר לזכרו

אחד הדברים שבהם הפתיע אותי היתה דרכו בהפעלת ועדת משק. כל אחד מחברי הועדה מכיר את הבעיות בתחום שלו, ואילו הוא בקי בכולן ואוכל אותן יום יום. והנה יושבים ודנים מדי שבוע או שבועים והוא בסבלנות רבה שומע הכל. כל כמה שבדק את הדברים בעצמו ביקש לשמוע היבטים וסימוכים מן החברים.
עוד כשהייתי ילד וביקרתי אצלם בצרפת עם הורי בחוה, זכור לי ירח המסתובב שם כמו פטרון. גם בגלגל כשניהל את המשק עם כל ה"ילדים" דומה היה ל"בעל האחוזה", והנה הוא יושב בוועדת משק ומנהל בה דיונים, ולא בצורה פיקטיבית אלא מעניק לדיונים משמעות - לי היתה זו הפתעה. הוא היה דימוקרט, אך הוא ידע בדיוק לאן הוא רוצה להוביל את העסק. הוא נתן פתח לשיקול דעת נוסף של אנשים נוספים. אך מכיון שהוא כבר חקר את הדברים עד הסוף, וידע בדיוק לאן הוא רוצה ללכת - קשה היה לשנות את דעתו. אמנם, הוא ידע לקבל החלטות גם כשהיו בניגוד לדעתו, אך בדרך כלל היה לו כוח רב של שכנוע והשפעה.

בניית אתרים: