* מידע נוסף
תפריט נגישות

סגן משה אפרתי קאקון ז"ל

חיל האויר במלחמה

אודות

אל המסוק חילוץ פצוע
אלבום תמונות

חיל האויר במלחמה
ההפתעה שבפרוץ המלחמה השפיעה גם על חיל האוויר. משיקולים מדיניים לא אושרה הנחתת מכה מקדימה, והתפתחות הלחימה בחזיתות הכתיבה את פעילות החיל. פריצת האויב בשתי החזיתות חייבה את חיל האוויר לסייע לכוחות היבשה הנתונים ללחץ קשה, מבלי שניתן לו לפעול להשגת עליונות אווירית.
הסיוע ניתן בתנאים קשים, שכן בשתי החזיתות היה מערך טילי קרקע-אוויר של האויב שלא הושמד, והדבר גבה מחיר במטוסים שנפגעו והשפיע על יעילות הסיוע. במהלך המלחמה ביצע החיל משימות שונות, וביניהן הגנה על שמי המדינה; סיוע בלחימת כוחות היבשה; יירוט מטוסי אויב שתקפו את כוחותינו; תקיפת מטרות אויב בחזית ובעומק השטח; תקיפת סוללות טילים; פינוי נפגעים ומשימות תובלה.
חיל האוויר פעל לאורך כל המלחמה בשתי החזיתות, וגמישות הפעלתו איפשרה להעתיק את מאמציו מזירה לזירה, בהתאם לצרכים. בשלב הבלימה פעל החיל בשתי החזיתות, תקף כוחות אויב וסייע בבלימת התקדמותם, תקף את הגשרים המצריים על התעלה וכן השמיד מסוקים מצריים שהנחיתו כוחות קומנדו בסיני. הסיוע ניתן נוכח מערך טילים צפוף של האויב ופעילות חילות האוויר שלו.
בשלב התקפת הנגד סייע החיל לכוחות בשתי החזיתות ובהמשך תקף מטרות אסטרטגיות בסוריה ואת מערך טילי הקרקע-אוויר הסורי. בעת המתקפה נגד סוריה רוכז המאמץ בחזית זו, ומטוסי החיל סייעו בהבקעה ובהמשך בבלימת התקפות הנגד של האויב. בחזית המצרית סייע החיל בבלימה ורב היה חלקו בבלימת המתקפה המצרית ב-14 באוקטובר. בעת מערכת הצליחה רוכז מאמץ החיל לזירה זו, והשמדת סוללות הטילים המצריות איפשרה למטוסינו פעילות חופשית יותר. בצפון סייע החיל בהתקפה לכיבוש החרמון, באמצעות הטסת כוחות ובסיוע ללחימה.

בניית אתרים: