* מידע נוסף
תפריט נגישות

סגן משה אפרתי קאקון ז"ל

גדוד סיור 134 במלחמת יום הכיפורים

שיר לזכר הנופלים

שער החוברת
אלבום תמונות

שיר שכתב אלכס סייפן, חבר ליחידה:לזכרםהמוצב שניצל בזכותם ברמה

ששרידיו עוד פזורים בין שדות וקמה

לוחמים שקדימה היתה קריאתם

לוחמים שהמוות לחש לקראתם

זכרונו של נגמ"ש שהפך פה לאוד

זכרון השמונה לסמל הגדוד

יזכרום הטנקיסטים בים הקרבות

שהובילו תחמושת בתוך הפגזות

יזכרום הפצועים שפונו על ידם

שחבשו פצעיהם ונגבו את הדם

את גופם הם הקריבו נתנו את נפשם

ובזכות שכאלה נותרנו העם

לא עוד מלחמה לחשה אלמנה

וידה מרעידה בכבש שרוף

לא עוד מלחמה מלמל החבר

וצינת זכרון תחלחל בגופו.אוקטובר 1973. נכתב ליד הנגמ"ש השרוף בשטח ליד מוצב 110 בביקור עם האלמנות של עבדו יחיאל ואורי זילברשטיין

בניית אתרים: