* מידע נוסף
תפריט נגישות

סגן משה אפרתי קאקון ז"ל

גדוד סיור 134 במלחמת יום הכיפורים

האוייב הסורי

שער החוברת
אלבום תמונות

מול מי נלחם גדוד הסיור ובאיזו גזרה?
גדוד הסיור 134 נכנס ללחימה ביום א', 7.10 בגזרה המרכזית של הרמה באזור קצביה, אל משתא, ומול חושניה.
הגדוד נכנס ללחימה מול אוייב בעוצמה גדולה מאד ובחזית שנחשבה ע"י הצבא הסורי לחזית העיקרית של הלחימה ובה התכוון וגם השיג את מירב השגיו.
מול אוייב זה ניצבו ביומיים הראשונים יחידות קטנות של צה"ל שכללו תוכן חלקים מחטיבה 188, חטיבה 179 וגדוד הסיור האוגדתי 134.
סקירת מודיעין מיוחדת על המהלכים של הצבא הסורי במלחמת יום הכיפורים מראה את העוצמה של הצבא שעמד מולנו. להלן הסקירה, המתייחסת לשני הימים הראשונים של הלחימה:


מהלכים עיקריים של הצבא הסורי וחילות המשלוח במלחמת "יום הכיפורים"

כללי
1. סקירה זו נועדה להציג תמונה ראשונה ותמציתית של המהלכים העיקריים של הצבאות הסורי, העיראקי והירדני במלחמת "יום הכיפורים" בחזית הסורית. דגש מושם על שלב המתקפה הסורית על רמת הגולן.

2. הסקירה מתבססת על:
א. חומר שלל ותחקור שבויים.
ב. כוחותינו.
ג. בדיקה ראשונה של רשתות קשר שפעלו במלחמה.

3. מבין תוכניות התקיפה השונות הידועות לנו (שכולן התבססו על תוכניות אב אחת, לפי הדוקטרינה הסובייטית-סורית), בחרו הסורים לתקוף תחילה לכל רוחב החזית על ידי שלוש דיבייות החי"ר, כאשר כל אחת מהן תוגברה בחטיבה משוריינת (דיביזיה חי"ר 5 על ידי חטיבה משוריינת עצמאית 47; דיביזיה חי"ר 9 על ידי חטיבה משוריינת עצמאית 51 ודיביזיה חי"ר 7 על ידי חטיבה משוריינת 81 מדיביזיה משוריינת 3).
תפקיד דיביזיות אלה היה להשתלט על קו מוצבי הבט"ש ולהעמיק את מאחזיהן בתוך שטחנו על ידי כוחות השריון האורגניים והמתגברים עד עומק של כ-10 ק"מ. משלב שני צריכה היהת דיביזיה משוריינת להמשיך את תנופת ההתקפה מכפר נפח לעבר גשר בנות יעקב. דיביזיה משוריינת שניה נערכה על ציר דמשק-קוניטרה, כעתודה לבלימת התקפת-נגד אפשרית שלנו בשלבים הראשונים ולהמשך המתקפה בצפון, מואסט לכיוון גונן. תוכנית זאת הוצאה לפועל, ללא הצלחה, לפי הסדר שיפורט במהלך הסקירה. סה"כ טנקים שהשתתפו במתקפה הסורית כ-1,300.

4. כמו התוכניות גם ביצועה התאפיין כהיצמדות לדפוס שיגרתי:
א. דיביזיות החי"ר תקפו תחילה ולפי שלבים מוגדרים מראש, כדי להשיג את המשימה תוך 18-20 שעות, כש"אגרוף" השריון (דיביזיה 1 ודיביזיה 3) הועדו לשלבים השני והשלישי של התקיפה.
ב. בפועל, ניסה כל כוח לבצע את משימותיו המוגדרות מבלי לשאוף לניצול הצלחה.
ג. עם בלימת תנופת ההסתערות של יחידות הטנקים הסוריות, לא נוסו דרכי תקיפה חדשות.
ד. למעט לילה אחד, כמעט שלא נוהלה לחימת לילה (מה-6 עד ה-24 אוק' בבוקר), למרות עדיפות בולטת לסורים ולעיראקים באמצעי ראיית לילה.

היערכות הצבא הסורי ללחימה בצהרי 6 אוק' 73
5. בצהרי ה-6 אוק' 73 היה הצבא הסורי ערוך כדלקמן:
א. ברצועת ההגנה הראשונה - 3 דיביזיות החי"ר במלואן (כלומר, כולל החטיבות המשוריינות והממוכנות שלהן).
ב. חטיבה משוריינת עצמאית 51 נערכה בעורף דיביזית חי"ר 9 (בביצות דלי, מזרחית לג'אסם).
ג. חטיבה משוריינת עצמאית 47, שהועברה מחומץ לחזית בין 31 סמפ' ל-5 אוק', היתה ערוכה בעורף דיביזיה חי"ר 5, במרחב דעיל - אבתע (מדרום לשיח' מסכין).
ד. דיביזיה משוריינת 1 נשארה באיזור מחנו תהקבע שלה שבכסרה, ולא תפסה את רצועת ההגנה השניה (מקום היערכותה במסגרת מערך חירום).
ה. דיביזיה משוריינת 3 קודמה מאיזור היערכותה הקבוע שבמרחב קטיפה-רחיבה (שמצפון מזרח לדמשק) ונערכה כדלהלן:
1) חטיבה משוריינת 65 במערך הסבראני.
2) חטיבה משוריינת 81 (שהוכפפה, כאמור, לדיביזיה חי"ר 7) וחטיבה ממוכנת 15 במרחב קטנא-סעסע.
ו. כוח רפעת אסד (סד"ג של חטיבה משוריינת ועוד 2 גדודי קומנדו) היה ערוך באיזור דמשק.
ז. עוצמת הטנקים במערך זה היתה, אפוא:
1) ברצועת ההגנה הראשונה ועורפה - כ-930 טנקים.
2) במרחב קטנא ובאיזור כסרה - 470 טנקים.
3) באיזור דמשק - כ-100 טנקים.
ח. במרחב החזית נערכו ב-6 אוק' 115 סוללות חת"מ שדה, בינוני ומרגמות כבדות; הווה אומר - כל הארטילריה האורגנית של דיביזיות החי"ר, ובנוסף לכך 2 אגדי החת"מ המטכ"ליים שבסד"כ הסורי.

פירוט המהלכים
יום 6 אוק' וליל 6-7 אוק'
6. שעת ה-ש של המתקפה הסורית על רמת הגולן היתה 061400 אוק' 73. מהלכי הפתיחה בוצעו בשני שלבים: הראשון - עד שעות הערב המאוחרות, והשני - משעות הערב ובמשך הלילה.

7. השלב הראשון כלל ריכוך ארטילרי והתקדמות של כוחות חי"ר מהחטיבות שבקו החזית:
א. כל חטיבת חי"ר קידמה בגזרתה צוות קרב מיוחד למעבר תעלת הנ"ט הישראלית, ובעקבותיו גדוד טנקים וכ-2 גדודי חי"ר (ע"ג נגמ"שים/משאיות, או רגלית). משימת החטיבות היתה:
1) לפנות את שדות המוקשים שלפני מוצבינו הקדמיים.
2) להכשיר מעבר על גבי תעלת הנ"ט.
3) לנסות ולכבוש את קו מוצבי הבט"ש לכל רוחב החזית (פרט למוצבים שעל שפת מצוק הרוקד, דרומית למוצב 116).
ב. הישגי חטיבות החי"ר בשלב זה הם:
1) חטיבות החי"ר שבצפון החזית (חטיבת חי"ר 68 ו-85) נכשלו במשימתן.
2) חטיבות החי"ר שבמרכז החזית הצליחו חלקית במשימתן: חטיבת חי"ר 52 הצליחה אמנם להגיע למחנה התעסוקה בקוניטרה, אך נבלמה ונפגשה קשות, ואילו חטיבת חי"ר 33 הצליחה להשתלט על רכס שעפ-סינדיאן (איזור מוצב 111 מול כודנא).
3) חטיבות החי"ר שבדרום החזית (חטיבות חי"ר 61 ו-112) לא הצליחו אמנם להשתלט על מוצבי הבט"ש, אך חדרו ונאחזו באיזור תל פרס-תל גוח'אדר-תל סקי, אף כי מרבית הטנקים שלהן הושמדו.

8. השלב השני החל כאמור בשעות הערב של ה-6 אוק' ונמשך בלילה, כלל:
א. חדירתן לשטחנו של החטיבות המשוריינות והממוכנות של דיביזיות החי"ר:
1) בגיזרה הצפונית (פיתחת קוניטרה) - חטיבה משוריינת 78, ואחריה חטיבה ממוכנת 121, מדיביזית חי"ר 7. כיוון תנועתן הכללי היה מחאן ארנבה לעבר מרחב קוניטרה-תל-שיחא (הר חרמונית). שתי החטיבות נבלמו על ידי כוחותינו.
2) בגיזרה המרכזית - חטיבה משוריינת 43 מדיביזית חי"ר 9 נעה בציר כודנא ופנתה צפונה, במגמה להגיע לקוניטרה מדרום, ובעקבותיה חטיבה משוריינת 51 עצמאית (ת"פ דיביזיה חי"ר 9) שנעה לעבר תל יוסיפון. חטיבה 43 נבלמה על ידי כוחותינו והושמדה ברובה, ואילו חטיבה 51 הצליחה לחדור ולהגיע לאיזור תל יוסיפון.
3) בגיזרה הדרומית - חטיבה משוריינת 46 נעה בציר הנפט לעבר חושניה; במקביל נעה חטיבה ממוכנת 132 דרך ציר הנפט לעבר אל-על. חטיבה 46 הצליחה להגיע לחושניה וחטיבה 132 עד איזור רמת מגשימים - אל-על.
ב. דיביזיה משוריינת 1 קודמה מאיזור כסרה ע"ג שרשרות ונערכה במרחב ג'אסם-נאווה (תחילת תנועת הדיביזיה - 061400).
ג. חטיבה 81 מדיביזיה משוריינת 3 תפסה את מערכי חטיבה משוריינת 78 - שבעורף דיביזית חי"ר 7, באיזור תל שמס.
ד. בשעות אחה"צ והערב (לוח זמנים מדוייק טרם ברור) נכבש מוצב החרמון הישראלי.

9. הסורים יכלו לסכם לעצמם את שלב הפתיחה כמוצלח: הצליחו לחדור במרכז ודרום החזית, ולהשתלט על מוצב החרמון, אך נכשלו בצפון החזית.

בניית אתרים: