* מידע נוסף
תפריט נגישות

סגן משה אפרתי קאקון ז"ל

גדוד סיור 134 במלחמת יום הכיפורים

משימות הסיור המשוריין

שער החוברת
אלבום תמונות

אמר מרשל ז'וקוב, הרמטכ"ל הסובייטי במלחמת העולם השניה:

"להלחם בלי להכיר נתוני שטח ואוייב משמעותו לתפקד ולרוץ בעיניים קשורות ואנו רוצים להילחם תמיד בעיניים פקוחות".

ובכן, משימות גדוד הסיור היו לפקוח את עיני האוגדה המשוריינת ולהיות לה עיניים ומשושים.
מלחמת יום הכיפורים היתה מלחמה שונה שנפתחה בהפתעה מוחלטת לכוחותינו וגדוד הסיור לא נוצל למטרותיו המקוריות, אלא ללחימה עיקשת ושוחקת בסורים.

כפי שמעיד אלוף משה בר כוכבא (בריל) ז"ל, שחקר את נושא הסיור המשוריין במלחמות ישראל.הסיור המשוריין במלחמת יום הכיפורים 1973

כללי

בהיותי סגן מפקד אוגדה משוריינת במלחמה בגזרת חושניה הקצה פיקוד הצפון לאותה גזרה את גדוד הסיור 134 של אוגדה 36 בפיקודו של רס"ן חנני תבור. הגדוד נכנס ללחימה חלקים חלקים בצורה חפוזה, אורגן וגובש תוך קרבות קשים.

בשלב הבלימה והתקפות הנגד פיקדתי כמפקד הכוח בגזרה, הגדוד היווה אחד הכוחות שהופעלו ישירות על ידי ובהמשך בפריצה לסוריה, הוכפף הגדוד ת"פ חט' 179.

בשני המצבים עקבתי בתשומת לב ובהתמדה אחר לחימתו המעולה של גדוד סיור איכותי זה.לקחי סיור אישיים וחיילים מהמלחמה

אופן פתיחתה ההפתעתי של המלחמה בראיה הישראלית ואופיים של הקרבות ההגנתיים הקשים ביחוד בשלביה הראשונים שיבשו את הפעלתם התורתית הייחודית של הגדס"רים ככוח לוחם לייצוב המצב ההגנתי בחזית ולהשגת הישגים חיוניים בהתקפה. לדוגמא: אם גדוד הסיור 134 לא היה משתלב בהתקפות הנגד בגזרת חושניה לדעתי לא היינו מצליחים לעקור את הכוחות הסוריים מהישגי הכיבוש שלהם בתוך שטחינו באותה גזרה!

לאחר הקרבות הקשים כאשר התפתחו תנאים מבצעיים שבהם ניתן היה לנצל את הגדס"רים יותר "למימוש יעודי סיור ומודיעין" הם היו שחוקים, מוקטנים ללא טנקים, אבדות רבות בפיקוד, ומסגרות משובשות, על כן, שוב לא ניתן היה לבחון את יעילותה של התפיסה התיאורטית-תפעולית של הגדס"ר במלוא תקניו כפי שגובשו בטרם מלחמת יום הכיפורים.

המרכיבים במערך הסיור האוגדתי הוכיחו יעילותם. הגדס"ר היה בעל עוצמה מבצעית מרשימה - כלל 24 טנקים, צנטוריון וכ-30 נגמ"שים מ-113 כלי רק"מ שהיו מעטים ביותר באותה תקופה בצה"ל.

הפיקוד והלוחמים המעולים של הגדס"רים הוכיחו בלחימה איכות מבצעית ורוחנית גבוהה דבר שהיווה מכפיל כוח בגזרה שבה הם לחמו.

הקמה, אירגון ואימוני ההקמה של הגדס"רים בוצעו בשנים 1972-3. על כן הידע, ההטעמה והמודעות בפיקוד המבצעי לא היו מספיקים.

למרות זאת הגיע גדוד הסיור 134 להשגים מרשימים.אלוף משה בר כוכבא

בניית אתרים: