* מידע נוסף
תפריט נגישות

סגן משה אפרתי קאקון ז"ל

הערכת מצב בפיקוד הישראלי

הערכת מצב בפיקוד הישראלי

קו ההגנה בגזרה הדרומית נפרץ, מרבית החטיבה נשחקה. כל שנותר ממנה הוא כוח זעיר, "כוח צביקה", הלוחם על "דרך הנפט" ובולם את מה שלבטח הינו המאמץ הסורי העיקרי. בנוסף מספר טנקים שנותרו מגדוד 53 נלכדו בתל-פארס.
כוחות מילואים שגוייסו רק במשך השבת החלו להגיע לנפח עם טנקים נוספים, והם אורגנו ככוח שיתגבר את בלימת הסורים על דרך הנפט. כוח קטן נוסף נשלח למנוע אפשרות של איגוף כוח צביקה וכניסת הסורים לנפח.

התגבורת מותקפת והסורים מתקרבים לנפח
80 טנקים סורים התקיפו את הכוח, איגפו את החסימה הישראלית על "דרך הנפט" ונע לעבר נפח. מפקד החזית, רפול, מפקד אוגדה 36 פקד לסגת לאורך "דרך הנפט" אל נפח ולארגנה להגנה. רפול עצמו עזב את נפח רק כאשר טנקים סורים החלו לעלות על הגדרות של המחנה. הוא מיקם את החפ"ק בקרבת נפח ומשם ניהלו קרב בלימה והגנה.
"כוח צביקה" מקבל תגבורת, ממשיך להכות בסורים ובולם את החטיבה סורית שפרצה לעבר "דרך הנפט"
בבוקר 10\7 מצטרפת ל"כוח צביקה" פלוגת טנקים בפיקודו של הסמח"ט ישראלי ונעו יחדיו לחושניה. לאחר זיהוי הטנקים הסורים המתקרבים, החל הכוח הישראלי לפגוע בחטיבת השיריון 51 הסורית שנעה מולם כראש החוד של הכוח הסורי הפורץ על "דרך הנפט". הכוח הסורי נבלם עם עשרות טנקים פגועים והכוח הישראלי התקדם . האויב הסורי נעצר והתפרס. הכוח הישראלי ניצל את העצירה בכדי לתדלק ולחמש לפני המשך הקרב, ולהיערך לתקיפה בחושניה.

הצטרפות המח"ט ללחימה על נפח
הערכת המח"ט וקצין המבצעים היתה כי חסימת "דרך הנפט" היא צעד חיוני לבלימת הסורים מלהתקדם לנפח ואף לגשר בנות יעקב. "דרך הנפט" היתה חסומה מצד דרום בשיריון סורי. פיתחת רפיד נשלטה ע"י הסורים, על כן המח"ט הצטרף ללחימה במקום בו לחם "כוח צביקה" תחת פיקודו של הסמח"ט סא"ל ישראלי. כוח המח"ט הדף את הסורים, דיווח מעורף נפח "הקפיץ" את מפקד החזית, רפול להגנתו.
תוך כדי לחימה בתנועה נפגעו טנק הסמח"ט וטנק המח"ט, מפקדיהם המח"ט, הסמח"ט וקצין המבצעים החטיבתי שנלחם לצד המח"ט - נהרגו.
פינוי "דרך הנפט" מ"כוח צביקה" איפשר לחטיבת השיריון הסורי, לחצות את דרך הנפט מצפון לחושניה. הסורים חדרו עד ל- 20 ק"מ מקווי הפסקת האש של שנת 67 אך נעצרו ע"י חטיבת מילואים שתפסה עמדות בלימה מול הסורים מאז בוקר יום 10\7. שלושת הטנקים הנותרים מ"כוח צביקה" הוסיפו לנוע לעבר נפח כשהם פוגעים באויב שהחל להופיע על רכסי הגבעות שבאגפי "דרך הנפט".
צביקה הבין כי המצב קריטי הפנה את הטנק שלו ונמנע מהתקלות. חצה שדות ב"דרך הנפט" עד למחנה, שם מצא טנקים נוספים - ויחד היוו צוות לחימה. הם ירו בכל מטרה סורית שהופיעה בשטח, צביקה פגע בשיריון הסורי שכבר עלה על הגדר ועל הרכסים סביב. נהג הטנק נפגע בהלם קרב ולא יכל לתפקד - איש מילואים החליפו. תגבורות מכוחות המילואים החלישו את הלחץ הסורי. צביקה המשיך להלחם והצטרף עם הטנק שלו לטנקי חטיבת המילואים, בכוחות משותפים החל הכוח להדוף את הטנקים הסורים מכל אזור נפח.

בניית אתרים: