תפריט נגישות

סמל ברוך טנא באנבאנסטה ז"ל

מכתב תנחומים ממפקדו


"מהיכרותי עם ברוך, משיחותינו ומשיחות עם חבריו לנשק, עולה ומצטיירת דמות מופלאה של בחור ישר ורודף צדק. חרוץ היה בעבודתו ודבק במשימת הפרחת שממות הנגב. בעל אהוב היה על אשתו ואב נערץ על בניו; חייל למופת ולוחם אמיץ".

בניית אתרים: