* מידע נוסף
תפריט נגישות

טוראי אריה סלדינגר ז"ל

רשימות לזכרו

שיר לזכרו

אלבום תמונות

הו! מה יגעש מה יך הסער סביב סביב
את האדמה, כל האדמה הזעקה הקיפה,
ציון הקיצה,
מאלם סבלה ושממונה יובלות על יובלות
באישון לילה הקיצה!
וכל גבעול עשב ירעד, כל עלה יחיל בענותו
כל רגב בעפר בעול שעבודו יתעוות,
וקול מחרבה יבקע ואבן מצור קדומים תזעק,
ציון לבניה תקרא.
לבניה, צבאות קנאיה, שומרי לוחמי חירותה
והנה הם באים...
ויקוד חרונם האילם עד קצווי ארץ יבער.יעקב כהן

מידע נוסף נמצא בתא הנופל בחדר ההנצחה שבבית הפלמ"ח

בניית אתרים: