* מידע נוסף
תפריט נגישות

רס"ר ירחמיאל ירח אופק וולמן ז"ל

ועדת הפליטים

ועדת הפליטים

"ועדת הפליטים" קיימה שיתוף פעולה בין התנועות, היתה אחראית לקיומם של הפליטים ולחלוקת התמיכות שהגיעו מקושטא.
ועדה זו התחילה לפעול כבר בתחילת 1942, אולם החל מקיץ 1943, כתוצאה מבואם של הפליטים החדשים וכן בעקבות לחצים שהופעלו מקושטא, מתרחבת פעילותה של הועדה.
בפעולות ההצלה טיפלו במיוחד יואל בראנד, פרץ ריבס מ"מכבי הצעיר", יושקו באומר מ"השומר הצעיר", יצחק קנול, פליט מפולין וחניך "השומר הצעיר", שעיה רטשפרכר, חבר "גורדוניה" מפולין. צוות זה התמסד ונקרא "ועדת הטיולים".
בין הפליטים הגיעו ילדים רבים ללא משפחתם. ילדים אלה רוכזו תחילה במחנות מיוחדים ולאחר מכן הוקם עבורם בית ילדים בעיר ואץ (VAC) כ-30 ק"מ צפונית לבודפשט. המוסד נמצא בחסות הועדה הפולנית והילדים תוארו כילדי פליטים נוצרים מפולין. במקום שהו כ-50 ילדים ורבם עלו לארץ בעליית ילדים לגלית בראשית 1944. ועדת הפליטים תמכה במוסד זה.

בניית אתרים: